Aanpak

Binnen Spiegeltaal is het streven om onoverzichtelijke en/of lastige issues of problemen met een open blik te bekijken en deze samen met de cliënt helder te maken, zodat er gericht aan een oplossing en/of de oorzaak gewerkt kan worden.

Oplossingen liggen nl. vaak in de eenvoud en helderheid; terug naar de basis: wie ben ik, wat doe ik, wat kan ik en wat wil ik? En in de communicatie: hoe kom ik of mijn boodschap over? Is de indruk die men van mij heeft of van wat ik wil de juiste? Is dat wat ik zeg ook wat de ander hoort en begrijpt?

Het aanbod (voor kinderen én volwassenen):

Mochten er vragen zijn bent U van harte uitgenodigd om deze per mail te stellen.

Wees welkom!

Je kunt niet bepalen hoe de wind staat, maar wel hoe je je zeilen zet!