Systeemgerichte benadering

Wat is het systeem?

De mens is een kuddedier. We kunnen niet alleen leven. We hebben anderen om ons heen nodig, leven altijd in een sociale omgeving. Zo’n sociale omgeving noemen we een systeem. Dat kan je gezin zijn, je familie, je buurt, je klas, je team op je werk, noem maar op!

Een systeemgerichte benadering houdt in dat ik iedereen die komt, zie als onderdeel van hun systeem, ouders en grootouders. Immers, zonder ouders zou niemand bestaan. Onder het systeem worden familiebanden verstaan, maar ook bijvoorbeeld relaties die zijn ontstaan naast de familiebanden.

Een kind is onlosmakelijk verbonden aan ouders door middel van wederzijdse beïnvloeding en loyaliteit ten opzichte van beiden is niet te onderschatten. Wanneer er stagnatie is in de ontwikkeling van kinderen, stagneren in feite ouders en kinderen samen.

Wat is systemisch werk?

Ieder mens wordt beïnvloed door het systeem waarvan hij deel uitmaakt, te beginnen met het gezin van herkomst en de familie daar omheen.

Een familie of een organisatie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen, maar ook gevangen en verstrikt.

De (ongeschreven) regels en wetten in dergelijke familie- of organisatiesystemen zijn vaak ingewikkeld. Deze kunnen in een systemische sessie doorgrond worden. Vaak reageren we vanuit patronen die (als kind) aangeleerd zijn. Ieder heeft zijn positie in een systeem, dus nam ook jij een, voor toen, passende positie aan. Maar is dit voor nu nog een passende positie? Voel je je daar goed bij?

Eenzelfde soort positie nemen we onbewust vaak ook in andere sociale omgevingen aan. Deze positie/manier ken je immers! Maar is die in die situatie passend? Systemisch inzicht en aanpassing kan daarin helpen.

Hoe ga ik te werk?

In mijn praktijk analyseren we situaties en (familie)systemen met behulp van o.a. tafelopstellingen, poppen, tekenen en visualisaties. Ook het maken van een genogram valt hieronder.

Ouderbegeleiding

Tijdens ouderbegeleidingsmomenten krijgen ouders de gelegenheid om te onderzoeken welke invloeden zij meenemen vanuit het gezin van herkomst in de benadering van hun eigen kind. Vaak geeft dit veel meer zicht op de patronen die in een gezin zijn en kunnen eventuele belemmeringen worden opgespoord.

Ouderschap is iets wat je erbij krijgt als je een kindje verwacht en krijgt, maar vraagt soms meer van je dan van te voren gedacht. Ook zijn er soms tegenstrijdige gevoelens rondom het gedrag van je kind, wat kan zorgen voor extra draaglast.

Uit ervaring is gebleken dat het betrekken van ‘het systeem’ bij de begeleiding van kinderen, hele zinvolle openingen geeft en dat het ervoor zorgt dat een kind beter in zijn/haar vel gaat zitten.

 Als je vooruit wilt, moet je weten wat je tegenhoudt