Spel, creativiteit en wat verder kan werken!

Spel: Spel is (voor kinderen) een manier om hun emotionele behoeften uit te drukken. Daarnaast kan door middel van spel nieuw gedrag worden aangeleerd, geoefend en aanwezige kwaliteiten kunnen verder worden uitgebouwd en bevestigd. 

Creativiteit: Gevoelens en emoties zijn soms moeilijk te verwoorden, creatief bezig zijn kan heel steunend zijn om te merken welke (onbewuste) gevoelens, emoties en herinneringen aanwezig zijn. Het kan ook ingezet worden om heling te ondersteunen.

Lichaamswerk: door meer bewust te worden van je lijf, kun je positieve gevoelens beter vasthouden en daarnaast wordt je je sneller bewust van dingen die je niet fijn vindt. Door positieve ervaringen te ankeren, kan hierop worden teruggegrepen in lastige situaties. 

Psycho-educatie: Op gepast ontwikkelingsniveau zal uitleg gegeven worden over emoties, gevoeligheid en thema’s die voor hem of haar relevant zijn. Daarnaast worden ouders betrokken in het begeleiden van hun kind en wordt hen uitleg gegeven over thema’s die bij hem of haar spelen en hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. 

Ouderbegeleiding: een kind is onderdeel van een systeem (gezin) en onlosmakelijk verbonden aan ouders door middel van wederzijdse beïnvloeding. Gedurende het begeleidingstraject vinden er evaluaties plaats over de voortgang van de begeleiding en daarnaast worden ouderthema’s besproken. 

Diversen: indien van toepassing kunnen diverse methodieken worden ingezet, waaronder onderdelen van NLP, vormen van cognitieve gedragstherapie, verhalen en metaforen, muziek, Anders Leren met Paarden.