Coaching / counselling

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie tussen de coach en de coachee. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. De coach helpt de coachee te ontdekken wat effectief is voor hem/haar, door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Voor volwassenen en kinderen gebeurt dit op een bij hen passende manier.                     Zie ook: Kik & Co – kindercoaching

Wat wordt er bedoeld met ‘coaching op bewustzijn?

In mijn praktijk kom ik met regelmaat mensen tegen die niet goed weten wat ze nou eigenlijk echt willen, echt voelen, echt kunnen, kortom: niet goed bewust zijn wie ze nou eigenlijk écht zijn, waar ze goed in zijn, wat echt bij ze past. Als je jezelf goed kent en accepteert wie je bent, versterkt dat je zelfvertrouwen, waardoor je zelfbewust en vitaal in de wereld komt te staan. Het kan helpend zijn om ondersteund te worden in het (her)ontdekken van je eigen authenticiteit. Dat noem ik in coaching op bewustzijn.

 

Groepen

Coaching kan ook voor groepen gedaan worden. Bij coaching van groepen zoekt de coach dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep en naar de rolverdeling binnen de groep. Zie hiervoor verder ook: systemisch werken.

 

Ieder mens is uniek, de kunst is om dat te ontwikkelen