Systemisch werken

Wat is systemisch werk?

De mens is een kuddedier. We kunnen niet alleen leven. We hebben anderen om ons heen nodig, leven altijd in een sociale omgeving. Zo’n sociale omgeving noemen we een systeem. Dat kan je gezin zijn, je familie, je buurt, je klas, je team op je werk, noem maar op!

Ieder mens wordt beïnvloed door het systeem waarvan hij deel uitmaakt, te beginnen met het gezin van herkomst en de familie er omheen.

Een familie of een organisatie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen, maar ook gevangen en verstrikt. Systemisch Werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk.

Thema’s waarvoor systemisch werken kan worden ingezet:

  • Waarom kan ik zo lastig met sommige mensen omgaan??
  • Waarom voel ik mij in deze groep niet goed?
  • Waarom gedraagt iemand zich in een groep op een bepaalde manier?

De (ongeschreven) regels en wetten in dergelijke familie- of organisatiesystemen zijn vaak ingewikkeld. Systemisch Werk heeft duidelijk gemaakt dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

Hoe ga ik te werk?

In mijn praktijk geen familieopstellingen in groepen met representanten, maar wel systemisch werk in 1 op 1 sessies. Hierin analyseren we situaties met behulp van o.a. tafelopstellingen, poppen, tekenen en visualisaties.

Vaak reageren we vanuit patronen die (als kind) aangeleerd zijn. Ieder heeft zijn positie in een systeem, dus nam ook jij een, voor toen, passende positie aan. Maar is dit voor nu nog een passende positie? Voel je je daar goed bij?

Eenzelfde soort positie nemen we onbewust vaak ook in andere sociale omgevingen aan. Deze positie/manier ken je immers! Maar is die in die situatie passend? Systemisch inzicht en aanpassing kan daarin helpen.


Systemisch werk heeft een aantal universele “wetten” ofwel principes die spelen binnen familie- en andere systemen. De 3 voornaamste wetten zijn:

  1. iedereen hoort erbij en heeft recht op een plek
  2. ieder systeem heeft een volgorde, iedereen heeft een positie ten opzichte anderen in het systeem.
  3. er hoort een balans te zijn in geven en nemen

 

 Als je vooruit wilt, moet je weten wat je tegenhoudt